Sběrný týden starého papíru

Ve dnech 23. 5. - 27. 5. 2016 proběhne sběrný týden papíru. Prosíme sběr dobře svázat a označit, komu patří! Usnadní to pozdější manipulaci s papírem. Děkujeme za spolupráci!!

Vitaminoví sběrači

Na konci března, jsme si kromě velikonočních svátků užili i týden pomerančové vůně. To když se naše tělocvična zaplnila sušenou kůrou citrusů. 

A kdo byl ve sběru citrusů nejpilnější?

V pomerančové kůře vedl Fanda Krejčí, Iva Kalábová a Danka Bláhová.

Citrusové kůry nejvíc nasbírali Matýsek Mrázek, Míša Hemzová, Anička Stejskalová a holky Komínkovy.

S kůrou jsme firmě Byliny Mikeš odesílali i šípky, kterých nejvíc nasbírali Mája a Ondra Klementovi.

Všem malým i velkým konzumentům citrusů děkujeme za spolupráci.

 

Výsledky zápisu dětí do MŠ_2016

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice.

Seznam uchazečů:

Uchazeč – registrační číslo:

Výsledek řízení:

 6

Přijat/a

 5

Přijat/a

 1

Přijat/a

 4

Přijat/a

 8

Přijat/a

 7

Přijat/a

 3

Přijat/a

Datum zveřejnění: 8. 4. 2016