Radňovický šikulka

V pondělí 13. 6. jsme v naší škole hledali radňovického šikulku. Děti soutěžily ve 4 oborech a zde jsou ty, které přednesly nejlepší výkony:

HRA NA HUDENÍ NÁSTROJ

 1. místo Ája PEŇÁZOVÁ - housle 
 2. místo Lenka KLEMENTOVÁ - kytara
 3. místo Ivka KALÁBOVÁ - klávesy

SÓLOVÝ ZPĚV

 1. místo Ivka KALÁBOVÁ 
             Ája PEŇÁZOVÁ
 2. místo Zuzka KOSOUROVÁ
             Denisa KUNTSMÜLLEROVÁ
 3. místo Míša HEMZOVÁ

SKUPINOVÝ ZPĚV

 1. místo Natálka SMÉKALOVÁ
            Terka KOVAŘÍKOVÁ
 2. místo Lucie KLEMENTOVÁ
             Terka KOCANDOVÁ
 3. místo Lenka KLEMENTOVÁ
             Simča KOSOUROVÁ

RECITACE

     Barča KOMÍNKOVÁ

Vyhodnocení sběru papíru zs školní rok 2015/2016

Rádi bychom poděkovali rodinám dětí, které se zapojily do letošního sběru papíru. Mnohé nasbíraly opravdu velké hromady a na jejich přemisťování do kontejneru firmy ODAS, jsme slušně potrénovali kondičku.

A kdo byl mezi nejlepšími sběrači?

 1. místo - Matěj MRÁZEK - 1078 kg
 2. místo - Ela a Ája PEŇÁZOVY - každá 588 kg
 3. místo - Míša HEMZOVÁ - 515 kg
 4. místo - Adam TRÖDLER - 481 kg
 5. místo - Lucka a Lenka KLEMENTOVY - každá 340 kg

Sběrný týden starého papíru

Ve dnech 23. 5. - 27. 5. 2016 proběhne sběrný týden papíru. Prosíme sběr dobře svázat a označit, komu patří! Usnadní to pozdější manipulaci s papírem. Děkujeme za spolupráci!!